Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Lapin Keittiömestarit ry.
www.lapinkeittiomestarit.fi
Y-tunnus 0906539-6

2. Yhteyshenkilö
Lapin Keittiömestarit ry.
Petri Selander
petri.selander@santashotels.fi
+358 40 572 290

3. Rekisterin nimi
Lapin Keittiömestarit ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään Lapin Keittiömestarit ry:n jäsenasioiden hoitamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Jäsenen nimi, yhteystiedot, syntymäaika, ammattinimike ja koulutustausta (CV).

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään henkilöiltä itseltään.

7. Tietojen luovuttaminen
Tietoja ei luovuteta muille osapuolille.

8. Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, pyytää niiden oikaisua tai tietojen poistamista.

9. Rekisterin suojaus
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden toimenkuvaan se kuuluu.